Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862)
Introduction
Contents
Идентификация Петренко
(генеалого-биографическое исследование)
Introduction
Contents
Михайло Петренко: Життя і творчість (художні тексти, дослідження, документи).
Introduction
Contents

Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862):
Твори. Критичні та історико-літературні матеріали. Упорядник
О. Є. Петренко. «ПП «НВЦ «ПРОФІ». – К., 2015, 586 с.

ЗМІСТ

Від редактора ………………………………………………………4
Від упорядника ………………………………………………….…8

Поезії Михайла Миколайовича Петренка (підготовка тексту – М. П. Бондар):
– Поезії, що друкувалися за життя М. Петренка …………….…14
– Сучасні знахідки (Фрагмент драматичної думи «Найда») …..50

Публікації авторів про творчість Михайла Петренка:
ХІХ століття (1841–1900 рр.) ……………………………………70
ХХ століття (1901–2000 рр.) ………………………………….…90
ХХІ століття (2001–2014 рр.) …………………………………....322

Біографічна довідка про Михайла Миколайовича Петренка
та його рід (О. Є. Петренко) ..………………………………….…..554

Література …………………………………………………………..558Copyright © 2021 "Identification of Petrenko." Prologue. All Rights Reserved.